Glavice kod Bugojna

Proslava Srca Isusova u župi Glavice


Župa Glavice kod Bugojna proslavila je 8. lipnja svečanim misnim slavljem svojeg nebeskog zaštitnika Presveto Srce Isusovo.

Misno slavlje predvodio je i propovijedao mons. Ante Meštrović, prepošt Kaptola vrhbosanskog, kanonik i rektor katedrale Srca Isusova u Sarajevu, a koncelebriralo je više svećenika.

Na početku mise sve nazočne pozdravio je župnik vlč. Miodrag Brkan. U propovijedi je mons. Meštrović govorio o Božjoj ljubavi i vjernosti prema čovjeku koji grijehom Boga odbacuje. Napomenuo je da je nadbiskup Josip Stadler, čija se stogodišnjica smrti ove godine obilježava, nadbiskupiju stavio pod zaštitu Srca Isusova.

Župa Glavice je jedna od 10-ak župa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, koja je posvećena Srcu Isusovu. Na kraju mise zupnik vlč. Brkam zahvalio je vjernicima koji su ispunili crkvu, svećenicima i dobročiniteljima. Zahvalio je vjernicima iz travničkog kraja, koji su došli na slavlje.

Za svećenike i goste župnik je priredio u dvorani ručak, a slavlje je obilježilo lijepo zajedništvo uz pjesmu. Radovima u novije vrijeme crkva u Glavicama je postala vidljiva na putu Bugojno – Travnik. Uređuje se crkveno dvorište. Položen ja je asfalt oko crkve i priprema se asfaltiranje parkirališta. Ljudi su otvoreni prema svećeniku i crkvi, a veseli i što župa ima i lijep broj ministranata.

KT