Radionice o prevenciji vršnjačkog nasilja


U današnje vrijeme upotreba nasilja je jako prisutna na globalnom, lokalnom i mikro nivou.

Kako javlja portal grad-busovaca.com činjenica je da su u današnje vrijeme djeca konstantno “bombardirana” informacijama i negativnim primjerima ponašanja, tako da djeca imaju negativne uzore i vrlo lako postanu sklona nasilnom ponašanju.

Vršnjačko nasilje se u većini slučajeva događa u školama gdje se djeca ponašaju okrutno prema pojedincima ili drugim grupama djece u cilju nanošenja psihičke i fizičke boli.

Prošle godine je u Busovači organizirana radionica i javna tribina, kako bi se djeca, nastavno osoblje, ali i roditelji upoznali o načinima i metodama ispoljavanja nasilnog ponašanja, te o mogućim metodama njegove prevencije.

Početkom listopada, u suradnji s Osnovnom školom Busovača i Osnovnom školom Kaonik, organizirana je trodnevna radionica u kojoj se djeci i nastavnom osoblju predstavljaju moderne metode prevencije vršnjačkog nasilja.

Radionicu je posjetila i policija, a predavanje je održala Sanja Jozić Milić.

KT