Fojnica

Treća radionica u okviru oformljavanja župnog Caritasa


U prostorijama franjevačkog samostana u Fojnici, 17. travnja, održana je treća radionica u procesu oformljavanja župnog Caritasa.

Nazočne članove timova župnih Caritasa u nastanku iz župa Novo Sarajevo, Briješće, Gromiljak, Deževice i Fojnica, na početku je pozdravio župnik i gvardijan fra Miro Relota.

Radionicu pod naslovom Socijalne aktivnosti, predvodila je djelatnica Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije Irma Araranković.

Župnici su na početku predstavili rezultate opservacije glede ekonomskoga siromaštva i općenito socijalne karte župnih zajednica.

Potom je voditeljica izložila teoretski okvir teme: socijalne službe istaknuvši kako je riječ o mogućnosti svjedočenja Božje ljubavi. Također je ukazala da su Caritasove socijalne usluge usmjerene "najpotrebnijima", marginaliziranima, s ciljem ne rješavanja u potpunosti problema nego pomoći u okviru mogućnosti. U tom kontekstu je navela primjere socijalnih usluga  kao što su: pučka kuhinja, kućne posjete starih i bolesnih, savjetovališta, edukativne radionice itd.

Ukazala je na proces koji vodi od aktivnosti do ciljeva, s potrebnom računanja na raspoložive resurse i vremenski okvir.

Sudionici su zatim imali zadatak sami uraditi definiranje prioritetnih problema u njihovim zajednicama, odrediti ciljeve, ciljane skupine, resurse i aktivnosti.

Na kraju su prezentirali pripremljene zadatke koje su obećali realizirati u predviđenom razdoblju pri čemu će Caritas uraditi monitoring istih.

Nakon radionice 20-ak članova župnih Caritasa u nastanku počastio je domaćin gvardijan fra Miro sa svojim suradnicima.