Dan zagrebačkoga KBF-a i promocija novih diplomanata


Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 11. ožujka, proslavio je svoj Dan, i to u jubilarnoj godini u kojoj slavi i 350. obljetnicu djelovanja.

Na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća u Nadbiskupijskome pastoralnom institutu u Zagrebu su, uz profesorski zbor i goste, sudjelovali brojni hrvatski biskupi te više uglednika iz hrvatskoga akademskog, crkvenog, kulturnog i političkog života. U svom je govoru veliki kancelar Fakulteta zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić naglasio specifičnost postojanja i djelovanja KBF-a. Proslavi su nazočili i predstavnici najviših državnih vlasti, među kojima i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

Povodom Dana fakulteta održana je i promocija 123 novih diplomanata i dodjela nagrada zaslužnim studentima.

Dekan KBF-a dr. fra Mario Cifrak podnio je izvješće o radu fakulteta u protekloj godini. Istaknuo je da KBF danas ima 14 katedri, tri znanstveno-nastavna i četiri znanstveno-istraživačka instituta te 557 studenata, od čega je 104 svećeničkih kandidata i 453 laika.

Među onima koji su povodom proslave dana KBF-a dobili diplome bio je i vlč. Mato Mikičić, župnik u Krepšiću. On je primio diplomu licenca teoloških znanosti, specijalizacija povijest. Time je stekao sva prava koja mu pripadaju po crkvenim propisima.

Inače, vlč. Mikičić je 6. ožujka 2018. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu obranio licencijatski rad pod naslovom Biskup Franjo Jožefić (1470./80.-1559.) u društvenim i crkvenim previranjima svoga doba.

Zbog skraćenja vremena za promociju s deset na sedam godina, primljen je 21. prosinca 2018. na Hrvatske studije u Zagrebu. U Povjerenstvu su bili: izv. prof. dr. sc. Marijan Jurčević, predsjednik; prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, mentor; izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić, članica. Kandidat bi trebao na Hrvatskim studijima obraniti već višegodišnje obrađivanu temu: Hrvatska i Tursko pitanje na Njemačkim Državnim saborima u 16. stoljeću, koju je započeo za boravka u Njemačkoj na Katholische Univeritaet Augsburg pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Herberta Immenkoetera. Vrativši se 2004. u domaću pastvu upisao je 2010. poslijediplomski u Zagrebu pri čemu je mogao koristiti već položene ispite na njemačkom jeziku ukoliko su se uklapali u hrvatsku historiografiju.

Mato Mikičić je rođen 17. listopada 1958. u Oštroj Luci. Pučku školuje pohađao u Oštroj Luci i Tolisi. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u vanjskoj gimnaziji Orašje i Interdijecezanskoj srednjoj školi u Zagrebu. Filozofsko-teološki studij dovršava u Sarajevu i u Đakovu gdje je diplomirao 1993. Poslijediplomski studij je odslušao u Augsburgu gdje je dovršio doktorski rad Hrvatska i Tursko pitanje na Njemačkim Državnim saborima u 16. stoljeću.

KT