Doktorat o svetosti u nauku Ivana Pavla II.


Bogoslov Splitske-makarske nadbiskupije Mate Antunović obranio je u ponedjeljak 15. srpnja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorski rad na temu „Svetost kao ostvarena čovječnost u nauku Ivana Pavla II.“

Mate Antunović i papa Ivan Pavao II.

Mate Antunović i papa Ivan Pavao II.

Javna obrana održana je pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. Franjo Podgorelec, predsjednik, prof. dr. Mladen Parlov, mentor-vanjski član i prof. dr. Ivan Bodrožić, član, javlja IKA.

Disertacija obrađuje temu svetosti kao ostvarene čovječnosti u nauku Ivana Pavla II. iz egzistencijalno-duhovne i evangelizacijsko-antropološke perspektive. Takav pristup temi pruža specifičan doprinos teološkoj znanosti, na poseban način njenoj konkretnijoj dušobrižničkoj zauzetosti, te stoga može pružiti obol životodavnom razvoju i usmjerenju teologije, od epistemologije putem otvorenosti i istinoljubivosti vjere i razuma pred izazovima različitih filozofskih i religijskih paradigmi sve do misionarskog poslanja Crkve.

Rad je svojevrstan odgovor na apel velikog svetog pape Ivana Pavla II. u kojemu je i teologija pozvana odgovorno prepoznati hitan poziv i bitan zadatak da pruži čovjeku ovoga vremena, uz omogućenu bliskost i pristupačnost smjerokaza i sredstava, jasne i snažne, utemeljene i sudbonosne razloge i motive za postizanje svetosti kao najizvrsnijeg puta uistinu smislenog i sretnog ostvarenja čovjekovog života.

Mate Antunović rođen je 14. srpnja 1978. u Makarskoj, od oca Miroslava i majke Zorke, rođ. Šimić. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završio je u Makarskoj. Od 1998. godine sve se aktivnije uključivao u razne crkvene susrete, pokrete, akcije, te je stekao kao animator i administrator višegodišnje iskustvo u radu s vjernicima svih životnih uzrasta surađujući u liturgiji, katehezi, caritasu, školi, uredima u župi i biskupiji, te kao kantautor i zborovođa mladih.

Nakon završetka katehetskog i teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i nekoliko godina djelovanja u župi i školi, nastavio je, uz brojne pastoralne aktivnosti, 2010. godine i postdiplomski studij iz Fundamentalne teologije na KBF-u, gdje postiže i stupanj licenca znanosti. Voditelj je teoloških i katehetskih tribina, autor više članaka na portalima teološko-pastoralnog te duhovno-umjetničkoga sadržaja.

KT