Duhovne vježbe u Cavtatu


Od 25. do 30. travnja održane su duhovne vježbe za svećenike u Franjevačkom samostanu u Cavtatu kod Dubrovnika. Domaćin je bio gvardijan, fra Ilija Stipić, franjevac Bosne Srebrene, a voditelj fra Lovro Gavran, također bosanski franjevac, na službi u Đakovici.

Sudjelovalo je šest svećenika: s Kosova, iz Bosne te iz Dubrovačke biskupije. Tema duhovnih vježbi bila je Po Mariji k Isusu. Poseban je naglasak stavljen na Svećenički marijanski pokret (SMP), sa svoja dva ogranka: Redovničkim marijanskim pokretom i Obiteljskim (odn. laičkim) marijanskim pokretom, prenosi KTA.

Također, osobito je lijep doživljaj bio posjet prekrasnoj tvrđavi Sokol Grad u Konavlima, 29. travnja, kad su svi sudionici duhovnih vježbi na tvrđavi slavili Svetu misu – prvi put nakon 250 godina, a zatim ih je mjesni župnik, don Marin Marić počastio večerom.

Duhovne vježbe su završile razmatranjem o važnoj pobožnosti na čast i slavu Bogu Ocu, te zahvalnom molitvom i pjesmom Tebe Boga hvalimo.

J.Vr.,KT