Zagreb

Imenovan novi nadbiskup Splitsko-makarske nadbiskupije


Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj obavijestila je na blagdan Rođenja BDM-a, 8. rujna, da je papa Franjo imenovao nadbiskupom Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Zdenka Križića, OCD, dosadašnjeg gospićko-senjskog biskupa.

Mons. Križić je rođen 2. veljače 1953. u Johovcu, župa Foča kod Dervente, u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Nakon završene srednje škole koju je pohađao kod otaca konventualaca u Zagrebu, nastavio je studij filozofije kod karmelićana u Firenci, a potom studij teologije na Papinskome teološkom fakultetu Teresìanum u Rimu.

Prve redovničke zavjete položio je 27. srpnja 1970., a doživotne 16. srpnja 1976. u Zagrebu gdje je i zaređen za svećenika 26. lipnja 1977.

Godine 1978. postigao je magisterij duhovnosti na Papinskom Institutu duhovnosti Teresianum u Rimu na temu Biblijski likovi u djelima Svete Terezije Avilske.

Između ostaloga bio je prefekt dječjeg sjemeništa otaca karmelićana u Zagrebu; prvi savjetnik Komisarijata karmelićana i prior samostana u Remetama-Zagreb, vanjski profesor na Institutu za kršćansku duhovnost u Zagrebu; provincijal Hrvatske karmelske provincije; Prior samostana u Remetama - Zagreb; Prior samostana u Krku i magister novaka; Generalni vikar karmelskog Reda te prior samostana u Krku i provincijalni savjetnik.

Gospićko-senjskim biskupom imenovan je 4. travnja 2016.

U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji član je Stalnog vijeća, predsjednik Biskupske komisije HBK za liturgiju i predsjednik Vijeća HBK za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života.

Osim hrvatskog, dobro govori talijanski, a dostatno poznaje i španjolski jezik.

Ž.I., KT