Istraživanja JRS-a o psihološkom zdravlju izbjeglica


Istraživanje je provedeno u svrhu skretanja pozornosti dionika u sektoru integracije izbjeglica na osiguravanje kvalitetnije zdravstvene skrbi za izbjeglice u domeni psihološkog zdravlja.

Isusovačka služba za izbjeglice - JRS predstavit će u četvrtak, 15. srpnja, putem virtualne konferencije rezultata istraživanja provedenog u sklopu projekta Mentalno zdravlje izbjeglica u lokalnim zajednicama pogođenima potresima i pandemijom. Ovom će prilikom s okupljenim dionicima održati i  diskusiju te razmjenu iskustava i izazova s kojima se susreću djelujući u procesu podrške izbjeglicama u procesu integracije u Hrvatskoj, posebice na potresima pogođenim područjima.

Rezultate projekta će predstaviti autorica istraživanja magistrica psihologije Katarina Perić.

Projekt Mentalno zdravlje izbjeglica u lokalnim zajednicama pogođenima potresima i pandemijom  je podržan sa 4 965,54 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova, a provodi se u trajanju od 6. travnja do 5. kolovoza.

Tijekom 2020. i 2021. razorni potresi pogodili su županiju Grad Zagreb, te Sisačko-moslavačku i dijelove Zagrebačke i Karlovačke županije; u kojima stanuje velik broj izbjeglica u integraciji RH. Iskustvo preživljavanja prirodne katastrofe obuhvaća cijeli raspon gubitaka, što izaziva značajan psihološki stres opće populacije pa tako i izbjeglica te izaziva pojačanu potrebu za prevoditeljima u odjelima ustanova obavljanja djelatnosti psihološke podrške. Isusovačka služba za izbjeglice često asistira prilikom posjeta izbjeglica zdravstvenim službama i pri tome uočavamo da u sustavu nisu dostupni prevoditelji, što otežava komunikaciju između liječnika i pacijenata. Prevoditelji nevladinih organizacija dostupni su ovisno o projektnom financiranju i ne mogu biti kontinuirana podrška u kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi izbjeglicama. Stoga postoji potreba osiguravanja dugoročno dostupnih prevoditelja zdravstvenim službama kako bi one mogle kvalitetno raditi s pacijentima izbjeglicama, piše Vatican News. Cilj projekta je zagovarati unaprjeđenje usluga psihičkog zdravlja izbjeglica u integraciji u Hrvatskoj i osiguravanje adekvatne stručne pomoći uz pomoć prevoditelja u zdravstvenim ustanovama na područjima pogođenima potresima. Projektne aktivnosti obuhvaćaju provođenje istraživanja razine psihološkog distresa izbjeglica i prikazivanje rezultata istraživanja relevantnim dionicima u domenama zagovaranja prava izbjeglica, pružanja usluga i osiguravanja kvalitete zdravstvenih usluga u lokalnim zajednicama.

Ovo istraživanje provedeno je sa svrhom skretanja pozornosti dionika u sektoru integracije izbjeglica na osiguravanje kvalitetnije zdravstvene skrbi za izbjeglice u domeni psihološkog zdravlja te trenutnu pojačanu potrebu osiguravanja prevoditelja za arapski i perzijski jezik (trenutno dva najzastupljenija jezika izbjegličke populacije u RH) unutar zdravstva na potresom pogođenim područjima.

T.M.I., KT