Zagreb

Mons. Tomislav Subotičanec imenovan generalnim vikarom Zagrebačke nadbiskupije


Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenovao je u petak 5. srpnja moderatora Nadbiskupskoga duhovnog stola mons. Tomislava Subotičanca generalnim vikarom Zagrebačke nadbiskupije.

Mons. Tomislav Subotičanac imenovan je generalnim vikarom zbog pastoralnih potreba i kako bi povjerenu službu moderatora Nadbiskupskoga duhovnog stola obnašao osnažen prikladnim ovlastima.

Osim općih ovlasti koje generalnom vikaru pripadaju prema Zakoniku kanonskog prava (kann. 478-481.), mons. Subotičancu se prema Dekretu, radi učinkovitijeg djelovanja Nadbiskupskog duhovnog stola, posebno povjerava briga da prema nadbiskupovim uputama usklađuje poslove svih ureda i tijela Nadbiskupskoga duhovnog stola.

Snagom službe generalnom vikaru Tomislavu Subotičancu pripada i naslov monsinjor.

Mons. Tomislav Subotičanec rođen je 17. srpnja 1973. u Zagrebu od oca Stjepana i majke Jasne, r. Bakov. Nakon završenog osnovnoškolskog obrazovanja u Osnovnoj školi Sesvetski Kraljevec, 1988. upisao je Školu za zubne tehničare pri Zdravstveno-obrazovnom Centru u Zagrebu koju je završio 1992. Ujesen 1993. upisao je studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i ušao u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište kao kandidat Zagrebačke nadbiskupije.

Nakon završenoga teološkog studija i bogoslovske formacije, 10. lipnja 2000. zagrebački nadbiskup Josip Bozanić zaredio ga je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije. Mladu misu slavio je u svojoj župi Sesvetska Sela 2. srpnja 2000. Od 1999. do 2000. obavljao je đakonsku pastoralnu službu u župi Sv. Nikole biskupa u Krapini. Od 2000. do 2002. obnašao je službu župnoga vikara u župi Sv. Nikole biskupa u Krapini i Uzvišenja Sv. Križa u Svetom Križu Začretju.

U župi Sv. Mateja apostola i evanđelista u Zagrebu-Dugave službu župnog vikara obnašao je od 2002. do 2004. Iste godine postao je upravitelj župe, a u toj je službi ostao do 2012. kada je imenovan upraviteljem župe Sv. Kvirina biskupa i mučenika u Zagrebu-Pantovčak gdje je službovao do 21. kolovoza 2017.

Od 2004. do 2010. bio je voditelj Odjela za župnu katehezu pri Katehetskom uredu Zagrebačke nadbiskupije. Od 2010. do 2015. je predsjednik Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za župnu katehezu, a od 2011. koordinator je pastoralnih ureda Zagrebačke nadbiskupije i član Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju.

Od 2012. član je Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za dodjelu mandata vjeroučiteljima. Od 1. rujna 2017. obnaša službu moderatora Nadbiskupskoga duhovnog stola, ujedno je član Nadzornog odbora Društva Sollicitudo d.o.o. te član Prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije. Bio je član Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Od 9. svibnja 2018. je član Odbora za uređenje Katedralne riznice u prostorijama Nadbiskupskog dvora i Nadbiskupskoga duhovnog stola.

Od 26. lipnja 2018. član je Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za dodjelu mandata vjeroučiteljima. Od 22. listopada 2018. zamjenik je predsjednika Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za odnose s Gradom Zagrebom, prenosi IKA

KT