Split

Najava: Simpozij „Dr. sc. Živan Bezić: teologija i pastoral“


U prigodi 10. obljetnice smrti dr. Živana Bezića, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu organizira znanstveni skup o temi „Dr. sc. Živan Bezić: teologija i pastoral“, 22. studenoga u dvorani KBF-a u Splitu.

Don Živan Bezić, rođen u Grohotama na Šolti, svoje školovanje nastavlja u Biskupijskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu, a filozofsko-teološku izobrazbu u Splitu, Zagrebu i Zadru. Za svećenika je zaređen u lipnju 1945., a prije toga proveo je 18 mjeseci, od studenoga 1943. do kraja travnja 1945., u njemačkim koncentracijskim logorima Mauthausen, Redl-Zipf i Dachau. Kao svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije obnašao je službe odgojitelja, župnika i profesora. Poslijediplomski studij iz pastoralne teologije pohađa u Zagrebu i Münchenu, gdje mu je bio profesor glasoviti teolog Karl Rahner. Na Teologiji u Splitu, uz pastoralnu teologiju, predavao je mnoge druge teološke predmete, a bavio se pedagogijom, psihologijom, sociologijom, književnošću, pridonoseći svojim neumornim i plodnim djelovanjem teološkom i humanističkom napretku našega naroda. Imenovan je članom The Academy of Sciences, sa sjedištem u New Yorku, 1991.

Napisao je 21 knjigu, a u raznim je časopisima objavio više od 300 znanstvenih članka. Don Živan, istaknuti poliglot eruditskoga znanja, svojim se opusom ubraja među najplodnije profesore splitskoga sveučilišta.

Moderator simpozija bit će prof. dr. sc. Ante Mateljan, a tijekom dana redat će se sljedeći izlagači: prof. dr. sc. Slavko Kovačić́Životni put don Živana Bezića; dr. sc. Jure Strujić – Bibliografija Živana Bezića; izv. prof. dr. sc. Alojzije Čondić Glavni vidovi pastoralne teologije i pastorala Živana Bezića; mr. sc. Ante Sorić Teološko-pastoralni rad u recepciji Drugoga vatikanskog sabora; prof. dr. sc. Mladen Parlov Bezićevo duhovno bogoslovlje; prof. dr. sc. Ante Mateljan – Sakramenti u poslijesaborskoj obnovi. Uvidi don Živana Bezićadr. sc. Ivica Jurić́ Apostolat u djelima Živana Bezića; mr. sc. Domagoj Volarević Liturgijski pastoral kod Živana Bezića; dr. sc. Mihael Prović Pastoralno-katehetski utjecaj Živana Bezića na pokoncilski odgoj mladihprof. dr. sc. Ivan BoškovićO nekim literarnim svojstvima Bezićevih uspomena; dr. sc. Anđela Milinović-Hrga – Živan Bezić i hrvatski jezik.

KT