Zagreb

Susret provincijske predstojnice s. Kate Karadža sa sestrama katehisticama


Susret sestara katehistica koje djeluju u Zagrebu i Kloštar Ivaniću sa s. Katom Karadžom, provincijskim predstojnicom Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina održan je 15. siječnja u Zagrebu u samostanu Navještenja Gospodinova.

Na susretu sestara katehistica razgovaralo se o aktivnostima koje su se dogodile i koje su još u planu za ostvariti.

Sestre koje su sudjelovale na Katehetskoj zimskoj školi za vjeroučitelje u osnovnim školama održanoj od 3. – 4. siječnja ukratko su izvijestile o temama i aktivnostima na Školi te o pitanjima na koje su pokušali pronaći odgovore kao što su: Ima li ikakve poveznice vjeronauk u školi s ekologijom? Je li ekološko pitanje odgojno-obrazovna potreba? Može li religijska pedagogija i katehetika pronaći rješenje za izlazak iz ekološke krize? Je li ljubav prema stvorenomu dimenzija navještaja kršćanske vjere? O raspravi po pitanju službenog stava crkvenih predstavnika o mogućnosti istupa i angažmanu vjeroučitelja u javnosti te je li to u suprotnosti s kanonskim mandatom?

Nadalje razgovarale su i dogovarale mogućnosti sudjelovanja i prihvaćanja mladih na susretu Katoličke mladeži koji će se održati u Zagrebu početkom svibnja, prenosi redovnistvo.ba. Također su razgovarale i o virtualnim učionicama koje okupljaju vjeroučitelje katoličkog vjeronauka u osnovnim školama da bi se zajednički pripremili za uvođenje Kurikuluma predmeta katoličkog vjeronauka. U edukaciji virtualnih učionica sudjeluju i sestre jer im pomažu u suradnji i komunikaciji koja ujedno služi za pružanje podrške tijekom cjelokupne pripreme i provedbe kurikularne reforme Škole za život. Izmijenile su i druga iskustva i poteškoće s kojima se susreću u svakodnevnom životu i radu te uz poticajne riječi ohrabrenja i zahvale s. Kate, susret su završile ugodnim druženjem i zakuskom koju su im pripremile sestre zajednice zajedno sa s. Anom Jozić, kućnom predstojnicom.

KT