Ljetna škola Europske unije


Paneuropska unija Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Fondacijom «Konrad Adenauer» odlučila je pokrenuti «Ljetnu školu Europske unije» koja će se održavati od 12. do 15. lipnja u hotelu «Saraj» u Sarajevu.

Razumijevanje Europe, europskog društva, institucija i mehanizama Europske unije, ali i prava i obaveza koje članstvo u Uniji omogućava te uloge građana u procesima odlučivanja na razini EU, postali su približavanjem Bosne i Hercegovine Europskoj uniji sastavnim dijelom građanske pismenosti. U tom smislu, važno je da građani/ke Bosne i Hercegovine, posebno mladi u procesu neformalnog obrazovanja, usvoje određena znanja, sposobnosti (vještine) i stavove o Uniji i integracijskim procesima Bosne i Hercegovine.

Sudjelovat će eminentni predavači, uključujući univerzitetske profesore, predstavnike BiH i EU institucija i eksperte iz područja europskih integracija, a polaznicima će biti uručeni certifikati nakon kompletiranja Ljetne škole. Polaznici škole su mladi ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine, njih 30.

Otvaranje Ljetne škole Europske unije predviđeno je 12. lipnja u 10:00.

Paneuropska unija je najstarija europska organizacija koja se zalaže za ujedinjenje Europe i postoji od 1923. U Bosni i Hercegovini djeluje od 1994. i uglavnom organizira međunarodne konferencije, okrugle stolove i slične događaje na temu europskih integracija. Uspješno godinama surađuje s Fondacijom Konrad Adenauer, Fondacijom Robert Schuman i sa Zajedničkom komisijom za Europske integracije Parlamentarne skupštine BiH.

Sve dodatne informacije možete dobiti od generalnog sekretara mr. Harisa Ćutahije na broj telefona 061 066 952.

KT