Okrugli stol "(O)živimo zajedno ekološku encikliku pape Franje Laudato si'"


U okviru USAID-ovog projekta "PRO-Budućnost", koji realizira CRS, i uz domaćinstvo Franjevačkog provincijalata Bosne Srebrene, Centar za mirovno obrazovanje – CMO realizira okrugli stol pod nazivom "(O)živimo zajedno ekološku encikliku pape Franje Laudato si' u Bosni i Hercegovini!".

Okrugli stol će biti organiziran u utorak, 6. lipnja u dvorana Sv. Franje u Zagrebačkoj 18 u Sarajevu, u 19 sati, a njime se na simboličan način obilježava početak postupne izgradnje Pokreta za ekološko obraćenje u okviru istoimenog projekta koji je ove godine pokrenuo CMO. 

Pozdravne riječi uputit će ckrveni velikodostojnici i predstavnici drugih vjerskih zajednica u Sarajevu, kao i predstavnici civilnog sektora koji se bavi pitanjima očuvanja okoliša. 

Nakon toga svoja stručna izlaganja nazočnima će izložiti četiri panelista koja će iz svoje perspektive – katoličke, islamske, pravoslavne, ali i ekološkog aktivizma – promišljati o tome na koji bismo način zajedno u bh. društvu, crpeći mudrost iz tradicija i općenito backgrounda iz kojeg dolazimo, mogli (o)živjeti viziju, poruku i vrijednosti na kojima počiva ekološka enciklika pape Franje Laudato si'. Panelisti su: profesor na Franjevačkoj teologiju u Sarajevu prof. dr. sc. fra Marinko Pejić, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici prof. dr. sc. Izet Pehlić, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči prof. dr. sc. Vladislav Topalović i članica udruženja Eko akcija te glavna i odgovorna urednica portala Riječ i djelo dr. sc. Svjetlana Nedimović.

"Molimo Vas da svojom nazočnošću, promišljanjima i iskustvima doprinesete razvoju javnog dijaloga i općedruštvene suradnje u području očuvanja bh. okoliša ili, kako bi to rekao papa Franjo, oko brige za naš zajednički dom. Namjera nam je potaknuti razgovor o odgovornosti vjernica/ka za očuvanje okoliša i na taj način doprinijeti stvaranju pretpostavki za postupan razvoj vjerničkog ekološkog aktivizma koji će istodobno biti otvoren i za međureligijsku suradnju i za suradnju s civilnim ekološkim aktivistima jer je ekološko obraćenje naš zajednički izazov", objavljeno je u priopćenju Centra za mirovno obrazovanje.

Cilj ovog okruglog stola, prvog u nizu ovakvog tematskog karaktera, je postupno stvaranje pretpostavki za sustavno uključivanje raznovrsnih religijskih aktera i na taj način raznorodnih religijskih ekoloških resursa u zaštitu bh. okoliša i ostvarivanje pravedne zelene tranzicije bh. društva u suradnji s civilnim ekološkim organizacijama i aktivistima koji se za to već odvažno bore, a na što hitno i odlučno poziva ekološka enciklika pape Franje Laudato si'.

Na tom tragu je i osmišljen Pokret za ekološko obraćenje kao jedinstvena bh. platforma partnerske suradnje civilnih ekoloških aktera i raznovrsnih religijskih aktera u području zaštite bh. okoliša i ostvarivanja pravedne zelene tranzicije bh. društva u čijem će se okrilju na komplementaran način koristiti različiti umjetnički, znanstveni, religijski i ekološki resursi.

Događaj je podržao USAID, PRO-Budućnost i CRS.

J.M., KT