Raspored euharistija na Svi svete i Dušni dan u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru


Prigodom ovogodišnjeg obilježavanja Svih svetih i Dušnoga dana, donosimo raspored misa u administrativnim središtima triju nad/biskupija u BiH.

Na svetkovinu Svih svetih i Dušni dan, katolici posjećuju i uređuju grobove svojih pokojnika te ih tada na osobit način uključuju u svoje molitve. Tom se prigodom na grobljima slave i svete mise i(li) mole opijela za duše preminulih.

Sarajevo

PETAK, 1. studenoga - svetkovina Svih svetih

08:00, 09:00, 10:30 i 18:00 h – Svete mise u sarajevskoj prvostolnici Srca Isusova

10:30 h – Sveta misa u katedrali Srca Isusova – predslavi nadbiskup metropolit vrhbosanski Vinko kard. Puljić

11:00 h – Sveta misa na groblju Stup – predslavi vlč. Josip Vajdner, župnik župe Sv. Leopolda Mandića u Briješću

15:00 h – Sveta misa na groblju Sv. Josip na Ciglanama – predslavi nadbiskup Vinko kard. Puljić

SUBOTA, 2. studenoga - Dušni dan

10:00 h – Sveta misa na groblju Bojnik, župa Stup predslavi vlč. Miroslav Ćavar, župnik

10:00 h – Sveta misa na groblju Sv. Marko u župi Briješće, predslavi župnik vlč. Josip Vajdner

11:00 h – Sveta misa na sarajevskom groblju Bare – predslavi nadbiskup Vinko kard. Puljić

13:00 h – Sveta misa na gradskom groblju Vlakovo, predslavi vlč. Miroslav Ćavar, župnik župe Uznesenja BDM – Stup

18:00 h – Sveta misa za pokojne nad/biskupe, svećenike, redovnike i redovnice Vrhbosanske nadbiskupije u sarajevskoj prvostolnici Srca Isusova – predslavi nadbiskup Vinko kard. Puljić

 

Banja Luka

ČETVRTAK, 31. listopada

14.00 sati – Blagoslov grobova na groblju Sv. Marka, župa Pohoda BDM

18.00 sati – Sv. misa u župnoj crkvi Pohoda BDM i Večer otvorene crkve

Molitveno bdijenje u crkvi do ponoći (00.00 sati)

PETAK, 1. studenog – svetkovina Svih Svetih

9.00 sati – Sv. misa u katedrali Sv. Bonaventure, predslavi biskup Franjo Komarica

10.00 - 12.00 sati – Blagoslov grobova na groblju Sv. Marka

09.00 - 10.00 sati – Blagoslov grobova u Ducipolju, župa Pohoda BDM

10.30 - 12.00 sati – Blagoslov grobova na Novom groblju, župa Pohoda BDM

13.00 - 16.00 sati – Blagoslov grobova na groblju Sv. Marka

16.00 – Sv. misa na groblju Sv. Marka, predslavi biskup Franjo Komarica

18.00 – Sveta misa u župnoj crkvi Pohoda BDM.

SUBOTA, 2. studenog – Dušni dan

10.00 - 12.00 sati – Blagoslov grobova na groblju Sv. Marka

10.00 – Blagoslov grobova i misa na groblju Sv. Jurja – Pavlovac, župa Pohoda BDM

13.00 - 16.00 sati - Blagoslov grobova na groblju Sv. Marka.

16.00 - Sveta misa na groblju Sv. Marko, predslavi župnik župe Pohoda BDM vlč. Vladislav Žarko Ošap

18.00 – Misa u katedrali za pokojne biskupe i svećenike, predslavi biskup Franjo Komarica

 

Mostar

PETAK, 1. studenog – svetkovina Svih Svetih

Sv. mise u katedrali Marije Majke Crkve su kao i nedjeljom, svaki sat od 7:00 do 11:00 i u 18:00 sati

10:00 h – Sveta misa na gradskom groblju Smrčenjaci, župa Cim, predslavi don Ivan Perić, župnik

11:00 h – Sveta misa na gradskom groblju Masline

12:00 h – Sveta misa na Djevojačkom groblju, župa Cim, predslavi don Ivan Perić, župnik

16:00 h – Sveta misa na groblju u Orlacu, župa Rudnik-Orlac, predslavi don Ivica Boras, župnik

SUBOTA, 2. studenog – Dušni dan

10:00 h – Sveta misa na groblju Kolenje, župa Ilići, predslavi don Ivan Perić, župnik

11:00 h – Sveta misa na gradskom groblju Šojnovac

12:00 h – Sveta misa na groblju Gorica, župa Cim, predslavi don Ivan Perić, župnik

15:00 h – Sveta misa na gradskom groblju Sutina, župa Centar-Zalik, predslavi don Mladen Šutalo, župnik

16:00 h – Sveta misa na groblju Raštani, župa Rudnik-Orlac, predslavi don Davor Brezovski, župni vikar katedralne župe

KT