Vatikan

Crkvi je Isus ostavio dar, svoju ozdraviteljsku snagu


“Evo ti sina! … Evo ti majke! I od toga časa uze je učenik k sebi.“ (Iv 19, 26-27) – te Isusove riječi koje je s križa upravio svojoj majci Mariji i učeniku Ivanu, tema su koju je papa Franjo izabrao za 26. Svjetski dan bolesnika (11. veljače 2018.).

„Riječi su to koje prosvjetljuju otajstvo križa i pokazuju da on nije tragedija bez nade, nego mjesto na kojemu Isus pokazuje svoju slavu, i ostavlja svoje krajnje želje ljubavi, koje postaju temeljna pravila kršćanske zajednice i života svakog učenika. Iz Kristovih riječi proizlazi Marijin majčinski poziv u odnosu na cijeli ljudski rod; Marija je pozvana podijeliti Kristovu brigu za Crkvu i za cijelo čovječanstvo. Zadaća je to koja neće imati kraj“, istaknuo je Sveti Otac, javio je Radio Vatikan.

Prema njegovim riječima, Ivan, voljeni učenik, predstavlja Crkvu, mesijanski narod, on u Mariji treba prepoznati vlastitu majku. „U tomu je pozvan prihvatiti ju i vidjeti u njoj majčinski poziv koji joj je povjerio Isus. U tom je smislu cijela zajednica učenika uključena u Marijin majčinski poziv. Budući da je sve to podijelio s Isusom, Ivan je svjestan da Učitelj želi povesti sve ljude na susret s Ocem“, objasnio je papa Franjo.

On, dodao je, može svjedočiti da je Isus susreo mnogo duhovno i tjelesno bolesnih ljudi. Prema njegovim riječima, poput Marije, učenici su pozvani brinuti se jedni o drugima, i ne samo to. Oni znaju da je Isusovo srce otvoreno svima, bez iznimki – svima ima biti naviješteno Evanđelje Kraljevstva i svima ima biti pružena ljubav.

Papa je potom podsjetio da majčinski poziv Crkve u odnosu na potrebite i bolesne ima dvotisućljetnu povijest posvećivanja koju ne treba zaboraviti i koja se i danas nastavlja u cijelom svijetu; ona, naime, posvuda nastoji liječiti, čak i onda kada nije u stanju ozdraviti. Slika Crkve kao 'poljske bolnice' vrlo je konkretna stvarnost, jer, objasnio je Papa, u nekim dijelovima svijeta samo biskupijske bolnice i one koje vode misionari pružaju pučanstvu potrebitu skrb.

Papa je stoga potaknuo na pamćenje nasljeđa iz prošlosti, kako bismo dobro planirali budućnost. „Kroz primjer velikodušnosti sve do žrtvovanja brojnih utemeljitelja ustanova za bolesne, i vlastitim razumom i ljubavlju koji u središte prije svega stavljaju dostojanstvo bolesnika, izbjeći će se opasnost da briga o zdravlju uđe na područje tržišta koje odbacuje siromašne“, potaknuo je Papa kršćane koji rade u javnim ustanovama i koji su svojom službom pozvani svjedočiti Evanđelje.

„Crkvi je Isus ostavio dar, svoju ozdraviteljsku snagu – dar koji odgovara zadaći Crkve: donijeti bolesnima pogled bogat nježnošću i samilošću njezina Gospodina. A izvanredno svjedočanstvo te ljubavi je nježnost i ustrajnost kojom brojne obitelji prate svoju djecu, roditelje i rodbinu, kronične bolesnike ili teške invalide. Briga pružena u obitelji izvanredno je svjedočanstvo ljubavi prema ljudskom biću i valja ih podupirati odgovarajućim priznanjem i odgovarajućim politikama. Zbog toga liječnici i bolničari, svećenici, Bogu posvećene osobe i dragovoljci, rodbina i svi oni koji se zauzimaju u brizi o bolesnima sudjeluju u tom crkvenom poslanju“, naveo je Papa te dodao da je riječ o odgovornosti koja obogaćuje vrijednost svakodnevne službe svakog pojedinca.

Papa Franjo na kraju sve bolesne u tijelu i u duhu povjerava Mariji, Majci nježnosti, pouzdajući se da će nas molitva Gospodinovoj Majci ujediniti u ustrajnoj prošnji kako bi svaki član Crkve u ljubavi živio poziv na služenje životu i zdravlju.

KT