Dobre prakse socijalnog poduzetništva Caritasa Španjolske


Od 16. do 20. listopada Caritas Španjolske bio je domaćin studijskog posjeta Španjolskoj partnerskih organizacija iz jugoistočne Europe uključenih u inicijativu za razvoj socijalnog poduzetništva, odnosno projekta E.L.Ba.

Tridesetak sudionika studijskog posjeta iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Francuske, Grčke, Italije i Srbije imali su prigodu tijekom prvog dana studijske posjete upoznati djelovanje Caritasa Španjolske, odnosno predanost promociji solidarnosti i socijalne ekonomije kao nove vrste ekonomije.

Konfederacija Caritas Španjolske, zajedno sa  70 biskupijskih Caritasa i 7525 župnih Caritasa pruža potporu za preko 3 miliona ljudi u svijetu. Stavljajući osobu u centar djelovanja, na vrijednostima i principima Socijalnog nauka Katoličke Crkve, Caritas Španjolske nastoji pružiti efikasan odgovor na probleme siromašnih provodeći projekte koji nude priliku isključenima iz normalnih tokova ekonomije.

Pored predstavljanja općenitog djelovanja Caritasa, sudionici posjete su imali prigodu upoznati djelovanje projekta za prikupljanje i prodaju rabljene odjeće ModaRE. Projekt se provodi diljem Španjolske, u više od 20 biskupija, te kroz djelovanje 107 prodavaonica rabljene odjeće koja se prikuplja u 4 000 kontejnera, a obrađuje u 10-ak centara za prikupljanje i obradu.

Sudionike posjete su ugostili i biskupijski Caritasi Madrid i Albacete, a tom prigodom su im predstavljeni projekti i aktivnosti koje biskupijski Caritasi u Španjolskoj provode na terenu, posebice projekti socijalnog poduzetništva, zapošljavanja, kao i različiti programi i projekti profesionalne rehabilitacije i prekvalifikacije.

Caritas Madrid u svom djelovanju stavlja naglasak na socijalno uključivo zapošljavanje, gdje kroz različite centre za obrazovanje nude obuke i treninge za socijalno ugrožene osobe, sukladno zahtjevima tržišta, a nakon čega pružaju mogućnost privremenog zapošljavanja u različitim socijalnim poduzećima, poput poduzeća za selidbu, krojenje i šivanje, restorana i slično.

Na sličnom principu djeluje i Caritas Albacete, gdje kroz niz socijalnih poduzeća pružaju  mogućnost socijalno uključivog zapošljavanja za stjecanje iskustva, pružaju mogućnost privremenog zapošljavanja za dugoročno nezaposlene osobe. 

U sklopu biskupijskog Caritasa Albacete djeluje Fondacija El Sembrador koja u svom sustavu objedinjuje djelovanje pet socijalnih poduzeća, Kopera, poduzeće za prikupljanje i prodaju rabljene odjeće, Viveros el Sembrador, poduzeće za uređivanje vrtova, restorani El Buho i Romero, kao i turistička agencija Cortijo Covaroca. U tijeku su pripreme za otvaranje novog restorana, gdje će dugoročno nezaposlene osobe imati prigodu steći zvanje kuhara, ali i neophodno iskustvo koje će im omogućiti zapošljavanje na otvorenom tržištu. Svi programi socijalno uključivo zapošljavanju u Caritasu Španjolske su vremenski ograničeni posebno formiranim zakonodavnim okvirom, koji omogućava zapošljavanje za stjecanje iskustva na maksimalno tri godine.

Tijekom studijske posjete, koordinatori Caritasa iz zemalja u kojima se provodi projekt E.L.Ba sudjelovali su i na izobrazbi pod nazivom Održivi socijalni modeli poduzetništva. Izobrazbu je predvodio tim konsultanata iz udruge DINAMIA, a cilj je bio ponuditi odgovore na pitanje koje su prednosti socijalnog poduzeća u na otvorenom tržištu to jeste što mogu ponuditi naspram tradicionalnih modela poduzeća, odnosno gdje i na koji način se socijalna ekonomija uklapa u djelovanje Caritasa.

Na koncu studijske posjete održan je i susret upravnog odbora projekta, a čiji sastav čine koordinatori Caritasa iz zemalja u kojima se provodi projekt E.L.Ba kao i osoblje partnerskih organizacija Caritasa koje podržavaju provođenje projekta: Caritas Francuske, Caritas Španjolske, Caritas Italiana, Catholic Relife Service, te Caritas Austrije.

Tijekom susreta upravnog odbora projekta sudionici su imali prigodu razgovarati o dosadašnjim aktivnostima i tijeku provedbe projekta, načelima i budućim programima izobrazbe koji će biti organizirani na regionalnom i lokalnom nivou, novim programima sufinanciranja postojećih i novih socijalnih poduzeća, kao i drugim iskustvima socijalnog poduzetništva i primjerima socijalne ekonomije koji se provode u sklopu Caritasa i Crkve na području Jugoistočne Europe.

Caritas Bosne i Hercegovine predstavljali su Ivona Vidačković, kao regionalni financijski menadžer projekta, te Miroslav Valenta u svojstvu lokalnog koordinatora u Bosni i Hercegovini, zaduženog za provođenje aktivnosti na terenu.

Caritas BiH/ KT