Dom hrvatskih hodočasnika u Rimu poziva na volontiranje


S volontiranjem se može započeti već 25. listopada pa nadalje, do kraja 2020.

Dom hrvatskih hodočasnika „Bl. Ivan Merz“ u Rimu pruža mogućnost volontiranja osobama koje su za to zainteresirane i koje ispunjavaju uvjete za ovu vrstu kršćanske karitativno-duhovne djelatnosti. Za vrijeme volontiranja stan i hrana su osigurani u samom Domu. Volontiranje obuhvaća ove poslove: rad u kuhinji i blagovaonici, spremanje soba i čišćenje domskih prostorija kao i druge poslove ugostiteljskog karaktera, priopćila je Uprava Doma hrvatskih hodočasnika u Rimu.

U slobodno vrijeme volonter ima mogućnost posjetiti sveta mjesta Vječnoga Grada i ostale kulturne i povijesne znamenitosti Rima. Obično se volontira mjesec dana, ali se može i manje ili više prema dogovoru s Upravom Doma. Za više informacija možete posjetiti webstranicu Doma: www.domuscroata.com

Bit ćemo Vam zahvalni da o ovoj mogućnosti volontiranja u Vječnom Gradu što prije obavijestite svoje prijatelje i znance koji bi mogli biti zainteresirani, pogotovo one koji su nezaposleni. S volontiranjem se može započeti već 25. listopada pa nadalje, do kraja 2020. godine. Daljnje informacije možete dobiti na broj telefona: 098 546 806. Ili na e-mail: postulatura@ivanmerz.hr

Detalje o uvjetima volontiranju i načinu prijave možete pronaći na ovome linku:
http://www.domuscroata.com/?n=volontiranje-u-domu-hrvatskih-hodocasnika

KT