Rim

Imenovan novi duhovnik Zavoda Sv. Jeronima u Rimu


Predsjednik Biskupske komisije za Papinski hrvatski Zavod Sv. Jeronima u akademskoj godini 2020./2021. - vrhbosanski nadbiskup koadjutor mons. Tomo Vukšić, u ime hrvatskih biskupa 27. siječnja imenovao je isusovca Alana Modrića novim duhovnikom ovoga zavoda.

P. Modrić će u službi zavodskoga duhovnika naslijediti p. Mihálya Szentmártonija, DI, koji je tu službu vršio tijekom skoro 20 godina -  od 30. rujna 2001.

P. Alan Modrić rođen je 14. veljače 1975. u Zagrebu od majke Vlaste i oca Nikole.

U istome gradu pohađao je osnovnu školu od 1981. do 1989., kao i XVI. gimnaziju od 1989. do 1993. Nekoliko godina studirao je i na Pravnom Fakultetu zagrebačkog sveučilišta te se nakon dugog promišljanja i pažljivog razlučivanja odlučio za duhovni poziv zbog čega je ušao u Družbu Isusovu 18. listopada 2001.

Nakon dvije godine novicijata u Zagrebu, položio je prve redovničke zavjete 13. studenog 2003. Dvogodišnji filozofski studij završio je 2005. na tadašnjem Filozofskome Fakultetu Družbe Isusove (danas Fakultetu filozofije i religijskih znanosti) u Zagrebu, nakon čega je otišao u Osijek na dvogodišnje razdoblje apostolskog rada u tamošnjemu isusovačkome samostanu i Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji.

Godine 2007. došao je u Rim na studij teologije na Papinskome sveučilištu Gregoriana, boraveći u isusovačkome zavodu Gesù sve do 2010. kada je završio teološki studij.

Za svećenika je zaređen po rukama mons. Valentina Pozaića na svetkovinu Sv. Ignacija Lojolskog, 31. srpnja 2010. u Zagrebu.

Iste godine upisao je poslijediplomski studij iz kanonskog prava na Gregoriani te je tri godine poslije postigao titulu magistra kanonskog prava (licencijat), a titulu doktora 2017. kada  je i započeo službu profesora na istome sveučilištu.

Na Papinskom sveučilištu Gregoriana predaje kolegije povezane s hijerarhijskim uređenjem Crkve. U akademskoj godini 2019./2020. boravio je u Meksiku, u sklopu posljednjeg perioda svoje redovničke formacije, tzv. „treće probacije“ (kušnje), nužnoga za polaganje posljednjih zavjeta.  

Službu zavodskoga duhovnika, s mandatom na pet godina, p. Modrić preuzet će na Pepelnicu, 17. veljače 2021.

T.M.I., KT