Imenovan privremeni upravitelj Međunarodnoga Caritasa


Papa Franjo objavio je u utorak, 22. studenoga, dekret kojim se dr. Pier Francesco Pinelli imenuje privremenim upraviteljem Međunarodnoga Caritasa.

Foto: Vatican Media

Foto: Vatican Media

Sveti je Otac imenovao i Mariju Amparo Alonso Escobar te o. Manuela Morujão, SJ, kao potporu dr. Pinelliju za osobnu i duhovnu pratnju zaposlenika. Također je navedeno da se dosadašnji predsjednik, potpredsjednici, glavni tajnik, rizničar i duhovni pomoćnik razrješavaju službi te da će dosadašnji predsjednik Međunarodnoga Caritasa kard. Luis Antonio Tagle pomagati dr. Pinelliju u dužnostima koje su mu povjerene, javlja Vatican News.

Sveti Otac u dekretu napominje da Međunarodni Caritas pomaže njemu osobno u službi među najsiromašnijima i najpotrebnijima, pomaže mu u upravljanju humanitarnim krizama te širenju milosrđa u svijetu, u svjetlu evanđelja i nauka Katoličke Crkve. Papa Franjo također pojašnjava svoju motivaciju za imenovanje privremenoga upravitelja te ističe da je taj korak neophodan za reviziju Caritasovih normi i postupaka te kako bi se izvršile potrebne pripreme za izbore koji će se održati na sljedećoj općoj skupštini.

J.M., KT