Papa pozvao na bratstvo među nama i sa svime stvorenim

Kultura skrbi je kultura sklada


Papa Franjo primio je sudionike međunarodne konferencije pod nazivom: „Priroda na umu: Nova kultura prirode za zaštitu bioraznolikosti“. Pozvao ih je neka pronađu nove, integriranije, zajedničke puteve kako bi promicali održivi razvoj.

Sveti Otac pohvalio je sudionike međunarodne konferencije, ističući kako njihova predanost jača hitan i odgovoran dijalog o budućnosti planeta. Tema konferencije podsjeća na divljenje Svetog Bonaventure, koji nas poziva da otkrijemo transcendentno kroz ljepotu prirode, primijetio je Papa.

Bog, ljudska bića i stvoreno

Papa je dodao da kao što Boga možemo vidjeti u prirodi, tako i ljudska bića mogu pronaći ispunjenje prevladavajući sebičnost i uživajući u zajedničkoj ljepoti. “Ta dinamična veza između Stvoritelja, ljudskog bića i drugih stvorenja je savez koji se ne može prekinuti a da nema nepopravljive štete. U našem dobu ne trebamo veliko junaštvo, nego krotko i strpljivo bratstvo među nama i sa stvorenim.

Prepoznavanje novih paradigmi

To zahtijeva od nas prepoznavanje novih pedagoških paradigmi koje mogu dovesti do stvaranja dijaloga između različitih vrsta znanja i doprinijeti izgradnji kulture skrbi. Kultura skrbi je kultura sklada, očuvanja harmonije, a ne kultura detalja koji narušavaju sklad, rekao je. Takva je kultura povezana s uključivim obrazovanjem temeljenim na stupovima integralne ekologije”. Rekao je Papa.

Kako je naglasio papa Franjo, neophodno je biti kreativno otvoren za nove, integriranije, zajedničke puteve, izravno povezane s ljudima i njihovim kontekstom, kako bi se promicao istinski održivi razvoj.

Globalno selo skrbi

“Putem naših talenata svi smo pozvani graditi „globalno selo skrbi“, stvarati mrežu ljudskih odnosa koji odbacuju sve oblike diskriminacije, nasilja i zloupotrebe položaja”, kazao je Sveti Otac te dodao: u tom našem „selu“, obrazovanje postaje nositelj bratstva i pokretač mira među narodima, kao i dijaloga među religijama.

Papa Franjo zaključio je, javlja Vatican News, svoje obraćanje izrazivši zahvalnost za svakodnevnu predanost onih koji sudjeluju na konferenciji te ih potaknuo da hrabro nastave.

J.Vr.,KT