Regionalni sastanak Caritasovih organizacija


Na sastanku sudjelovali su predstavnici Caritasa Europe, Caritasa Kosovo, Caritasa Srbije, Caritasa Makedonije, Caritasa Albanije, Caritasa Rumunjske, Caritasa Bosne i Hercegovine i Caritasa Crne Gore.

U prostorijama Caritasa Barske nadbiskupije održao se sastanak predstavnika organizacija Caritasa iz jugoistočne Evrope koji su dio regionalne grupe za djelovanje u vanrednim situacijama, (SEECEG - South-East Europe Caritas Emergency Group). Na sastanku radne grupe koji je započeo 6. rujna,  a završio u kasnim poslijepodnevnim satima 7. rujna govorilo se o djelovanju u kriznim situacijama u regionu: migrantskim krizama, poplavama, zemljotresima i političkim krizama.

Migrantska balkanska ruta svoj smjer promijenila je preko Albanije, Crne Gore do Bosne i Hercegovine. Stanje s migrantima/izbjeglicama iz Caritasa Albanije, Lorela Marcu koordinatorica projekta prezentirala je sudionicima dotičući se svih aspekata djelovanja ne samo Caritasa već i drugih aktera u Albaniji koji rade na zbrinjavanju i pomaganju izbjeglicama.

O migrantima i situaciji u Bosni i Hercegovini u kratkoj prezentaciji sudionicima je predstavila Dijana Muzička, voditeljica projekata za izvanredne situacije za Bosnu i Hercegovinu, osvrćući se na humanitarnu krizu u BiH, nedostatak kapaciteta, koordinaciju s drugim akterima i radu Caritasa.

Kako bi zaokružili priču o migrantima/izbjeglicama Vulević Lidija iz Caritasa Bar je ukratko dala izvješće o situaciji u Crnoj Gori, gdje je vrlo mali broj migranata, ali i na sve brojnije kratkoročne manje katastrofe uzrokovane vrlo velikim nevremenom. Na ovu temu je iz Caritasa Makedonije Dolores Poletto ispričala o njihovom iskustvu s migrantima, poteškoćama i prednostima rada s njima.

Smanjivanje rizika od katastrofa još je jedna u nizu tema koja aktualna, a kojoj je malo više Jovana Lončarević iz Caritasa Srbije govorila. Nakon katastrofalnih poplava 2014. Srbija i Bosna i Hercegovina su zajednički radile na smanjivanju rizika od katastrofa, radeći sa lokalnim zajednicama na njihovoj spremnosti nositi se sa posljedicama katastrofa. U svom izlaganju, Jovana je predočila samo jedan manji dio njihovog djelovanja na ovu temu. Svoje izlaganje je također završila kao i kolegica iz Crne Gore o manjim kratkotrajnim katastrofama.

Kako o katastrofama čujemo skoro svaki dan, iz Caritasa Kosovo je Orhan Miftari predočio njihov rad nakon poplava u manjem mjestu Suva Reka. Bujična poplava uzrokovala je dosta oštećenja na infrastrukturi i materijalnim dobrima ljudi koji žive u blizini. Pri kraju prvog bloka Thomas Hackl iz Caritasa Rumunjske je svima predočio trenutačnu političku situaciju ove zemlje i naglasio da se nalaze pred političkom krizom.

Skupina je osnovana 2007. i predstavlja jedan od primjera unutar Caritasove mreže na koji način jedna regija može zajednički raditi. Obzirom na povijest grupe i njen rad, sudionici su prije odluke u kojem smjeru ići dalje napravili SWOT analizu. Ona je pomogla definirati budućnost grupe, koja će u narednom periodu fokusirati se na definiranje zajedničkih aktivnosti na izgradnji kapaciteta svake članice, izradi zajedničkih materijala i drugim važnim za rad aktivnostima. Naredni susret je u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini 2019.

 (caritas.ba)