Vatikan

Sveta Stolica donijela propise za postulatore


Sveta Stolica prvi put je pravno propisala zadaće postulatora kauze za proglašenje blaženih i svetih, a novosti dekreta koji je stupio na snagu 11. listopada objasnio je 15. listopada prefekt nadležne Kongregacije kard. Marcello Semeraro.

U razgovoru za Vatican News, kard. Semeraro prefekt Kongregacije za kauze svetaca pojasnio je dekret u kojem se, između ostaloga, navodi kako postulatori kauze više neće moći biti kardinali, biskupi ili djelatnici Kongregacije za kauze svetih, a određen je i maksimalni broj slučajeva – 30 – kojim se istodobno smije baviti postulator u Rimu.

„Zadaća je postulatora prikupiti sve relevantne dokaze za i protiv beatifikacije ili kanonizacije određene osobe, preminuloga katolika. Njegov odvjetnik dokumentira izjave kandidata, sva pismena i usmena svjedočenja suvremenika i sa svime time upoznaje vjernike. Usto upravlja i financiranjem postupka. Dosad su te aktivnosti bile određene smjernicama i kodeksom, no njih je određivao sam postulator“, kazao je kard. Marcello i dodao kako se novim dekretom sada se regulira postulatora kako na biskupijskoj razini tako i u Vatikanu.

Dalje je objasnio kako postulator može postati svaki katolički vjernik s integritetom koji dovoljno poznaje teologiju, crkveno pravo i povijest kao i načine rada dikasterija. „Postulatori rade uime biskupije, reda, zajednice, župe i čak i pojedinca. Na kraju postupka postulator od Kongregacije traži priznanje mučeništva, čuda ili herojske kreposti osobe za koju se vodi postupak. U Kongregaciji se zatim prikupljena građa višestruko ispituje i razmatra te se predstavlja papi koji donosi odluku“, naznačio je prefekt Kongregacije za kauze svetaca.

J.P., KT