Tanzanija

Tanzanijski nadbiskup: Caritas nije nevladina organizacija


Nadbiskup nadbiskupije Dar-es-Salaam – mons. Jude Thaddeaus Ruwai’chi potaknuo je delegate Caritasa u Tanzaniji da budu nadahnuti misijom Crkve o ljubavi i služenju siromašnima.

Foto: ilustracija - mons. Jude Thaddeaus Ruwai’chi

Foto: ilustracija - mons. Jude Thaddeaus Ruwai’chi

„Caritas je dio misije Crkve, misije ljubavi. Nije u redu da Caritas bude shvaćen kao nevladina organizacija“, riječi su nadbiskupa Jude Thaddeaus Ruwai’chi koje je izrekao tijekom otvaranja nedavnog Generalnog susreta Caritasa Tanzanije.

Nadbiskup Ruwai'chi, koji je ujedno i predsjednik Caritasa Tanzanije, naglasio je kako "Caritas", što znači "ljubav", ima svoje značenje u glavnom cilju Crkve, a to je „pružanje pomoći potrebitima, posebno siromašnima te pružanje odgovora na pitanja uzrokovana raznim katastrofama.“ Imajući to na umu, svaki bi član trebao doprinijeti u ispunjavanju misije u biskupijama kao i na nacionalnoj razini.

Caritas ističe viziju Crkve

Nadbiskup Ruwai’chi napomenuo je kako je pretvaranje Caritasa u nevladinu organizaciju „ulazak u nezadovoljavajući svijet, koji je u suprotnosti s vizijom i ciljevima Crkve“. Kazao je kako Caritas, poput Crkve, mora „prepoznati postojanje prilika i odgovornosti“ te izgraditi razumijevanje kako svaka osoba ima odgovornost pomoći drugome, uključujući siromašne.

Pozivajući Caritas da izradi strategiju kako odgovoriti na pitanja katastrofe i siromaštva u zajednici, ohrabrio je sudionike susreta da „pažljivo planiraju s opsegom koji zadovoljava prisutnost Crkve kroz Caritas“. Istodobno, nadbiskup je pozvao Caritas „da ne preživi katastrofu, već da pronađe načine za suočavanje s krizom čak i u najekstremnijim okolnostima“.

„Kad se Covid-19 pojavio u našim biskupijama, kakve smo odgovore dali? Koliko smo bili uključeni? Koliko smo bili odgovorni?“, pitao je nadbiskup Ruwai’chi delegate naglasivši da, budući da Caritas ima jedinstvenu misiju ljubavi i suosjećanja, mora "potražiti odgovore na vrijeme" kad se pojave tragedije, piše Vatican News.

Caritas nije dio kulture nevladinih organizacija

Zamjenik glavnog tajnika Biskupske konferencije Tanzanije, o. Daniel Dulle također je naglasio odgovornost Caritasa da uspostavi održive strategije za pomoć siromašnima.

„Ne budite dio kulture nevladinih organizacija koje trebaju biti sretne zbog siromaštva drugih ljudi“, upozorio je delegate dodajući kako bi Caritas „trebao pružiti održivu pomoć koja će siromašne osloboditi siromaštva“.

O. Dulle je nadalje naglasio kako Caritas ne bi trebao raditi svoj posao u duhu natjecanja kao što to rade nevladine organizacije. Umjesto toga, provedba odgovornosti Caritasa mora biti u skladu s misijom Crkve da „fizički i duhovno služi čovjeku“, posebno kroz izgradnju mira i pružanje humanitarne pomoći žrtvama raznih katastrofa.

Zatvarajući sastanak, nadbiskup Ruwai’chi pozvao je Caritas Tanzanije da planira i razvije strategije koje su usredotočene na produktivne učinke.

T.M.I., KT