Vatikan

Teološka je služba posebno važna i hitna


Papa Franjo primio je na audijenciji 29. prosinca članove Talijanskog teološkog društva. Tom je prigodom govorio o značaju teološkog djelovanja.

„Teologijom se valja baviti 'u čuđenju' koje proizlazi iz susreta s Isusom, klečeći, te u Crkvi, svetom Božjem narodu koji ima osjećaj za vjeru“, istaknuo je papa Franjo tijekom audijencije za Društvo koje okuplja više od 330 teologa, a ove je godine navršilo pola stoljeća djelovanja, od utemeljenja ostvarenoga na tragu Drugoga vatikanskog sabora, javio je Radio Vatikan.

„Kako bismo uistinu bili vjernici nije potrebno da završimo akademske studije teologije. Postoji osjećaj za stvarnosti vjere koji pripada cijelom Božjem narodu, i onima koji nemaju posebne intelektualne sposobnosti kako bi ga izrazili, a koji traži da ga se usvoji i sluša; a ima i vrlo jednostavnih ljudi koji znaju izoštriti pogled očima vjere. Svaki se teolog stoga treba osjetiti uronjen u tu živu vjeru svetoga Božjeg naroda, i treba također znati da ga ona podupire, nosi i obuhvaća“, istaknuo je Papa.

Prema njegovim riječima, ponajviše, u želji i u vidiku misionarske Crkve koja je na izlasku, teološka je služba posebno važna i hitna. „Crkva koja na taj način razmišlja o sebi, brine se, kako sam napomenuo u [apostolskoj pobudnici] 'Evangelii gaudium', da svim ženama i muškarcima učini jasnim što je središte i bitna jezgra evanđelja, odnosno ljepota spasenjske Božje ljubavi očitovane u Isusu Kristu umrlom i uskrsnulom“, naveo je Sveti Otac.

Ta bitna zadaća, u doba slojevitosti i izvanrednoga znanstvenog i tehničkog razvoja, te u kulturi koja je u prošlosti bila prožeta kršćanstvom, ali u kojoj se, prema Papinim riječima, danas mogu širiti iskrivljena viđenja samoga srca evanđelja, važan teološki rad čini prijeko potrebnim. „Kako bi Crkva i dalje mogla omogućavati današnjim ženama i muškarcima da čuju srž evanđelja, kako bi evanđelje doista došlo do svake osobe, i kako bi proželo društvo u svim njegovim dimenzijama, nezaobilazna je zadaća teologije, s njezinim nastojanjem oko razmatranja velikih tema kršćanske vjere u duboko promijenjenoj kulturi“, istaknuo je poglavar Katoličke Crkve.

Zbog toga je, nastavio je, potrebna teologija koja će pomoći svim kršćanima da naviještaju i pokazuju spasenjsko Božje lice, milosrdnoga Boga, posebice pred nekim novim izazovima koji danas obuhvaćaju ljude. Naveo je neke od tih izazova, kao što je ekološka kriza, razvoj neuroznanostî ili tehnikâ koje mogu promijeniti čovjeka, zatim sve veće društvene razlike i migracije čitavih narodâ, te teoretski, ali i praktični relativizam.

Osim toga, zbog toga je, prema Papinim riječima, potrebna teologija koju čine kršćanke i kršćani koji ne namjeravaju razgovarati samo među sobom, nego koji znaju da su u službi različitih Crkvi i u službi Crkve, preuzimajući također zadaću promišljanja Crkve kako bi bila u skladu s evanđeljem koje treba naviještati.

Papa Franjo je potom potaknuo nazočne da prate trag koji je utisnuo Drugi vatikanski sabor, promičući teologiju zajednički, a ne – kako je istaknuo – individualistički, samostalno, ili pak, još gore, u logici natjecanja. Istraživanje teologâ, poručio je, ne može biti osobno istraživanje, nego zajedničko istraživanje osobâ koje su uronjene u što je veću moguću teološku zajednicu, čijim se dijelom osjećaju i čiji dio doista jesu.

KT