(Izr 31, 10-13.19-20.30-31; 1Sol 5, 1-6; Mt 25, 14-30)

XXXIII. NEDJELJA KROZ GODINU

S novcem i sa životom treba znati


Toliko puta čujemo za nekoga da je veoma talentiran, da za nešto ima talenta, da je sposoban i nadaren. „Ima lijepe sposobnosti, brzo uči i napreduje“, tako već svoju djecu procjenjuju roditelji.

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Piše: Anto Orlovac

Slično i njihovi učitelji ocjenjuju za što su posebno nadareni, čemu su skloni, što bi mogli postati u svom životu. Netko je sklon umjetnosti, glazbi, književnosti, netko praktičnim predmetima, različitim obrtima. A da se nadarenost razvije i ostvari, traži se dug i ustrajan rad, napor i nastojanje. Danas bi mnogi najviše voljeli kad bi bili talentirani da postanu veliki nogometaši ili pjevači, jer bi tako najbrže i najlakše došli do velikog novca. Međutim, rijetkima se to posreći. Većinu očekuje naporniji i duži, ali i sigurniji put.

Uvod u pokajnički čin

Bliži se kraj još jedne crkvene godine. Predzadnja je, tridesettreća nedjelja. A na kraju se osvrćemo na ono što smo prošli. Ujedno se podsjećamo da će i naš život jednom imati svoj kraj. A kraj se ne čeka skrštenih ruku. Valja biti aktivan. Priča o talentima podsjeća nas da nam je Bog dao mnoge i raznovrsne darove, bez ikakve naše zasluge, jedino iz obilja svoje dobrote. A dar se ne prima da ga se zakopa i zanemari. S njime valja raditi. Bog ne kažnjava neuspjeh za koji čovjek nije kriv. Ali bez krivnje ne može ostati onaj tko ne želi raditi, surađivati, iskoristiti povjerene mu talente. Ispitajmo se sada kako mi surađujemo i kako se koristimo Božjim darovima. Osvrnimo se i na proteklo vrijeme liturgijske godine i svoga života. Za svaki nemar, za sve grijehe propusta, koji mogu biti itekako veliki, pokajmo se, zamolimo oproštenje, ali ne zaboravimo ispravljati što nije bilo dobro dokle god budemo imali vremena.

A što je to uopće talent? Talent (talanton) je kod starih Grka bila najveća novčana jedinica. Jedan talent bio je vrijedan otprilike između 26 i 34, pa čak i više, kilograma srebra. Samo kao ilustracija: godišnji porez koji su rimskom caru plaćale pokrajine Galileja i istočna Prekojordanija iznosio je ukupno 200 talenata.

Isus danas govori o talentima. Bogati gospodar, prije nego će otići na put, povjerava svoje veliko bogatstvo svojim slugama da s njime rade i nešto zarade. Daje im različito, kako je već procijenio da će biti korisno: sposobnijemu više, manje sposobnomu manje. Ali svima daje onoliko koliko oni nikada ne bi mogli zaraditi. Riječ je o ogromnom bogatstvu, ogromnoj vrijednosti. Nije novac dao u banku niti uložio u vrijednosne papire; njegovi sluge bili su njegova banka i njegove investicije. Gospodar otputova, a oni ostadoše s povjerenim blagom. Stadoše razmišljati što s njime učiniti, u što ga uložiti, u što investirati, kako bi što više privrijedili i zaradili. Imali su vremena na raspolaganju, ali nisu mogli znati koliko.

Prođe „dugo vremena“ (Mt 25,19). Gospodar se vraća i traži račun od svojih slugu. Prva dvojica su praktični ljudi. Znali su da nisu zaludu dobili toliko bogatstvo, da je gospodar u njih imao veliko povjerenje. Nisu ga htjeli ni smjeli razočarati. Ulagali su, radili, stjecali. Onaj koji je primio pet talenata, stekao je radeći još pet. Onaj s dva stekao je još dva. Obojica su čuli pohvalu svoga gospodara. Za nagradu dobit će visoka mjesta u radosti svoga gospodara (usp. rr.20-23).

Pristupa treći i iznosi cijelu teoriju o svome gospodaru. Umjesto da je radio, on je mudrovao, on je njega „studirao“, i zaključio: „Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se toga, odoh i sakrih talent tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!“ (r.24-25). Mislio je kako je gospodara nadmudrio. Ali, gospodar je to mogao učiniti i bez njega: zakopati svoje blago u zemlju, pa neka ga čeka dok se ne vrati. Nije ga za to morao povjeravati njemu. Tom isprikom je taj sluga samo pokušao pokriti svoju lijenost. Nije mu se dalo raditi; volio je radije sjediti i čuvati što već ima. Ali tako se ništa ne stječe. Gospodar mu je očitao bukvicu, oduzeo mu povjereni talent i dao onome tko će s njime htjeti i znati raditi, i izbacio ga „van u tamu“, gdje će biti „plač i škrgut zubi“ (r.30). Izbačen iz zajedništva, sam, u tami, beskoristan – promašena egzistencija! Što mu drugo preostaje nego da se kaje i žali? Šansa je proigrana, zauvijek! Popravka više nema. Nije kod njega problem u tome što je dobio samo jedan talent (što također nije malo!), nego što ništa s njime nije uradio. I postade taj lijeni sluga slika mnogih ljude koji su, iako posebno daroviti, od tih svojih sposobnosti nisu ništa učinili. Zovemo ih „zakopanim talentima“.

I sa životom treba znati

Nije ovu priču Isus iznio da bi nam dao tečaj o bankarstvu, o najboljim investicijama, o „stranim ulaganjima“, o privatizaciji i drugim suvremenim bankarskim i gospodarskim pojmovima; On je priča zbog pouke onima koji su ga slušali. Nije riječ o novcu nego o nečemu puno vrjednijem: o čovjeku, o njegovu životu, o smislu njegova života. Time im je rekao koliko su vrijedno blago od Boga primili i da s njime treba raditi. Rekao njima onda i nama danas.

Najveći talent koji nikada i nikako ne bismo mogli zavrijediti niti zaraditi jest sam život. Bog nam ga daje besplatno, povjerava, nezasluženo. Ali to je talent s kojim valja surađivati, oplemeniti ga, postići nešto, ostvariti. A to iziskuje i napor i spretnost i prije svega volju da se nešto učini. Ne mogu svi biti veliki umjetnici, glazbenici, pjevači, književnici, itd., ali svi moraju biti ljudi.

Ova priča mogla bi suvremenog čovjeka i zastrašiti. Od nas svi traže uspjeh, i to po svaku cijenu. A uspjeh se mjeri novcem, bogatstvom, mjestom koje zauzimamo u društvu. Pa zar i Bog to isto traži? A što je s onim koji nema sreće, kojemu ne ide sve za rukom, koji ima neki nedostatak koji ga ometa u životu? Zar će i zbog toga još biti kažnjen? Zar ne uspjeti ni ovdje na zemlji, ni tamo kod Boga? Nije riječ o tome. Nije riječ o uspjehu, koji nekada ne postignemo ni kad sve uložimo, jer ne ovisi sve o nama. Nisu jednaka mjerila za „olimpijce“ i „paraolimpijce“. Ne može se jednako mjeriti atletski hitac nekoga tko je zdrav, stalno trenira i nekoga tko je u invalidskim kolicima. Svatko od njih ima svoje posebne medalje. I Isus reče da će se više tražiti od onoga kome je više dano.

Presudno je s talentom raditi. Nikome nije određeno koliko mora ostvariti i zaraditi. Jedino što gospodar ne trpi jest lijenost, neaktivnost, nesuradnja. Toliko puta Evanđelje naglašava baš to: „činiti“, „vršiti“. Isus završava svoju priču o milosrdnom Samarijancu riječima: „Idi pa i ti čini tako!“. Na drugom mjestu: „Ako hoćeš ući u život, vrši zapovijedi!“ I sam Isus je „prošao zemljom čineći dobro“ (Dj 10,38). Svatko ima svoj talente i ima s njima raditi. Koliko je zakopanih talenata, jer se s njima nije radilo!

Zato, brate svećeniče, imaš li talent, Božji dar svećeništva, „čini“ ga: propovijedaj, poučavaj, dijeli svete sakramente, hrani Božji narod Božjim kruhom i Božjom riječju, a ne gledaj kako ćeš lakše i bezbolnije proći! Budeš li samo gledao kako ćeš u životu što jeftinije proći, onda ćeš svoj talent zakopati. Talenti nisu krumpiri; oni ne rastu u zemlji, nego na zemlji!

Imaš li sestro talent služenja u redovničkom pozivu, čini to oduševljeno i radosno, svim srcem! Nije važno jesi li orguljašica, katehistica, kuharica, bolničarka, nastavnica ili samostanska vratarica; bitno je samo kako se neki posao čini, a ne koji se radi. Ne zakopavaj svoga talenta čekajući nešto veće, bolje, uglednije!

Imaš li ti, brate i sestro, talent, dar obiteljskog života, očinstva ili majčinstva: nemoj to smatrati samo teškim teretom i obvezom; to je ogromno povjerenje koje ti Bog daje. Moći prenositi život i odgojiti čestita čovjeka, zar može biti nešto veće? Zar nije divan talent čestita, radina i marljiva žena i supruga, kako je lijepo ocrtava prvo današnje čitanje iz knjige Mudrih izreka? Zar nije isto takav talent brižan suprug i otac, vjeran svojoj bračnoj družici i svojoj obitelji?

I ti, mladiću i djevojko, i ti dijete, imaš svoje talente: prepoznaj ih, razvijaj, oplemenjuj, kako bi sutra mogli dati svoj doprinos da ovaj svijet budete barem nešto malo bolji. Budeš li za sebe tražio samo prava, a roditeljima i drugima prepuštao sve dužnosti, ti su svoj talent unaprijed zakopao. A od lijenčina ni obitelj ni društvo nema ništa, a kako bi to onda moglo Bogu valjati?

Jednako je i s talentom radnika, umjetnika, političara, sportaša…: u svakom se pozivu i zanimanju može i mora „činiti“, ostvarivati, čestito svoje dužnosti vršiti. Tek tako jedan talent donosi drugi, tek onda smo dobri i vjerni sluge i smijemo se nadati da ćemo ući u radost Gospodara svoga. Amen.