18. studenoga

Obljetnica posvete bazilika Svetih Petra i Pavla


Obljetnica posvete bazilika apostolskih prvaka Sv. Petra i Pavla u tijeku crkvene godine već je četvrta prilika sjetiti se velebnih likova dvojice apostola kojima Crkva toliko duguje i koje zbog toga naročito i štuje.

Bazilika Sv. Pavla izvan zidina

Bazilika Sv. Pavla izvan zidina

Došavši već do predvečerja svoga života „Šimun Petar apostol Isusa Krista, onima koji su pravednošću našega Gospodina, Spasitelja Isusa Krista, primili istu dragocjenu kao i mi“ (2 Pt 1,1), u svojoj Drugoj poslanici pokušava opisati ono sto je Gospodin učinio preko njega.

Poslanica je puna spasonosnih opomena. Iz nje kao naročito važno i današnjem spomendanu prikladno navodimo ovo: „Smatram svojom dužnošću, dok sam god u ovom šatoru, da vas opomenama držim u budnosti, jer sam svjestan da ću brzo ostaviti svoj šator, kako mi i nas Gospodin kaže. Ali ću se pobrinuti da se i poslije moje smrti u svakoj prilici mognete sjećati ovoga. Uistinu, nismo vam navijestili moć i dolazak našega Gospodina Isusa Krista držeći se lukavo izmišljene bajke, nego, jer smo bili očevici Njegova (božanskog) veličanstva. On je, naime, primio čast i slavu od Boga Oca kad Mu je od tako uzvišene Slave došao glas: 'Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao'. I taj glas koji je došao s Neba, mi smo čuli kad smo bili s Njim na svetoj gori.“ (2 Pt 1,13-18)

Bazilika Sv. Petra
I Sv. Pavao, opraštajući se pomalo od ovoga zemaljskog života, svom najmilijem učeniku Timoteju, povjerava ovo: „Dijeli sa mnom tegobe za Radosnu vijest, oslanjajući se na snagu Boga koji nas je spasio i pozvao svetim zvanjem, ne po našim djelima, već po vlastitoj odluci i milosti koja nam je od vječnosti dana u Isusu Kristu, a koja se sada objavila dolaskom našega Spasitelja Isusa Krista. On uništi smrt i obznani život i besmrtnost Radosnom vijesti, za koju sam postavljen glasnikom, apostolom i učiteljem. Zbog toga ovo i trpim, ali se ne stidim, jer znam komu sam vjerovao i siguran sam da Om može sačuvati povjereno mi blago do onoga Dana. Za uzor zdravog propovijedanja uzmi što si čuo od mene u vjeri i ljubavi koja je u Isusu Kristu! Čuvaj dragocjeno povjereno blago uz pomoć Duha Svetoga koji prebiva u nama. Svi koji su u Aziji – to već znaš – ostaviše me. Među njima su Figel i Hermogen. Neka Gospodin bude milostiv Oneziforovu domu jer me često utješio; nije se stidio mojih okova, već, naprotiv, kad je došao u Rim, brižno me potražio i našao – neka mu dade Gospodin da nađe milosrđe kod Gospodina u onaj Dan, a koliko mi je usluga učinio u Efezu, ti to najbolje znaš.“ (2 Tim 1,1-18)

Vrline i zasluge apostolskih prvaka, njihov rad među Božjim narodom i, napokon, njihovo svjedočanstvo sto ga dadoše, prolivši svoju krv za Gospodina, privuklo je štovanje vjernika odmah nakon njihove smrti. Veličanstveni svjedoci toga kulta divne su bazilike nad njihovim grobovima. Na grobu Sv. Petra podigao je baziliku Sv. Silvestar (314.-335.). Današnja Petrova bazilika u Vatikanu potječe iz XVI. Stoljeća. U njoj se nalazi neprocjenjivo umjetničko blago kao npr. Michelangelova Pieta i Barninijev barokni baldahin, te brončani kip Sv. Petra čija je desna noga izlizana do visokog sjaja od dodira i poljubaca brojnih hodočasnika. Kupola crkve Sv. Petra izdiže se iznad glavnog oltara skoro 120 metara u visinu.

Gradnja nove, današnje bazilike svetog Petra dovršena je 1626. Ona je jedna od najvećih crkava na svijetu s velikim trgom. U toj bazilici pokopano je 146 papa. U njoj su održana i dva posljednja crkvena sabora. A obično se u njoj proglašuju i novi sveci.

Bazilika Sv. Pavla, sagrađena je nad njegovim grobom, nedaleko od mjesta gdje su apostolu odsjekli glavu. Do danas je očuvala stari bazilikalni stil, pa je zato vrlo dojmljiva za hodočasnike i turiste. Tijekom stoljeća povećavana je, a osobita nova vrijednost u njoj su mozaičke slike. U bazilici se nalaze i slike svih papa u povijesnom redu. Podigao ju je papa Siricije (384.-399.).

p. Josip Antolović/ KT