10. srpnja

Svete mučenice Rufina i Sekunda


Dvije sestre iz Rima dale su svoj život, ali se nisu htjele odreći Isusa. Njihov spomendan Crkva obilježava 10. srpnja.

Svete Rufina i Sekunda (Secunda, Seconda), rimske mučenice, dale su život za Isusa Krista u 3. stoljeću. Za vladavine careva Valerijana i Galijena, osudio ih je prefekt Junije Donat. Mučeništvo su podnijele 257. u Rimu, na 10. kilometru ceste Via Cornelia.

Rufina i Sekunda bile su sestre, kćerke rimskog senatora Asterija. Bile su zaručene za dvojicu mladih kršćana, Armentarija i Verina. Njihovi su zaručnici u strahu pred progonima kršćana otpali od vjere, a pokušali su na otpadništvo nagovoriti Rufinu i Sekundu. One na to nisu pristale kao ni na brak s otpadnicima, pa su ih oni prijavili poganskim vlastima. Rufina i Sekunda pokušale su pobjeći iz Rima u Etruriju, ali su uhvaćene.

Prefekt Junije Donat nagovarao ih je da žrtvuju poganskim bogovima, ali one su to odbile. Sestre se nisu željele odreći svoje vjere pa su podvrgnute strašnim mukama. Rufini su na kraju odrubili glavu, a Sekundu su ubili batinama.

Tijela dviju mučenica spasila je rimska matrona Plautila. Ona ih je pokopala na mjestu mučeništva, a kasnije se i sama obratila na kršćanstvo. Već u 4. stoljeću na njihovu grobu podignuta je bazilika u šumi, nazvanoj Bijela šuma (Silva Candida), jer su na tom mjestu uglavnom ubijali kršćane. Tijela Rufine i Sekunde danas počivaju u krstionici Lateranske bazilike u Rimu, kamo su prenesena u 12. stoljeću.

J.P., KT