Bogoslovi 1931. godine


Bogoslovi Vrhbosanskoga bogoslovnog sjemeništa sa svojim profesorima godine 1931.
Fotografija se nalazi među dokumentima i knjigama pokojnog vlč. Mije Thona.
Zanimljivo je da je u akademskoj godini 1931./’32. u prvi semestar bilo upisano 27 kandidata: za Banjolučku biskupiju jedan, za Vrhbosansku nadbiskupiju dva, a za Bačku apostolsku administraturu 24 kandidata.

Ilija O.