Crkva sv. Ante Padovanskoga na Bistriku


Nadbiskup Josip Stadler 11. siječnja 1882. prelazi iz Slavonije u Bosnu te putuje prema Sarajevu. Navodi se da su ga franjevci sa svijetom dočekali i pozdravljali, te pratili na putu. Iz Kiseljaka je 14. siječnja krenuo za glavni grad. Sutradan je bila nadbiskupova intronizacija u franjevačkoj crkvi sv. Ante na Bistriku u Sarajevu. Tako je ova crkva, napravljena ubrzo nakon požara, postala župnom crkvom dok nije urađena katedrala 1889.

Ova crkva sv. Ante na Bistriku se radila 1881. i 1882., a bila je od drveta i ćerpiča, samo su temelji bili kameni.

I. O.