Čuvari Kristova groba 1933. u Varešu


Stoljetna je tradicija čuvanja Kristova groba u Varešu. Od 1928. vatrogasci su se  malo bolje organizirali te su oni ubuduće preuzeli tu ulogu čuvara groba.

Vatrogasci su u Varešu osnovani godinu dana ranije, a prvo vrijeme su u vatrogasnoj odori stražarili u crkvi – kao što se vidi i na fotografiji.

Godine 1933. župnik je bio fra Domin Pavlović.

Tradicija nije prekinuta ni u vrijeme zadnjeg rata, a postoji i danas.

I.O.