Djevojčice prvopričesnice u Derventi 1963. godine


Župnik dr. Antun Bogdan i djevojčice prvopričesnice na stepeništu ispred župne kuće u Derventi godine 1963.

Župa Derventa je obnovljena 1864. Župnik Bogdan je nakon Dervente na vlastiti zahtjev inkardiniran u Zagrebačku nadbiskupiju i umro 2001. u 88. godini života.

A djevojčice sa slike su sada po cijeloj Europi i po drugim kontinentima svijeta, ponajviše uslijed ratnog progona iz Dervente 1992. godine.

I.O.