Drežnica 1912./'13.


Župa Drežnica blizu Mostara, biskupija Mostarsko-duvanjska. Crkva u Drežnici građena je 1882. Na slici su župnik Niko Jurić i vjernici uz crkvu.

Snimio p. Antun Puntigam za svojeg posjeta kolegi svećeniku don Niki pred početak Prvog svjetskog rata.

Župnik Niko piše svojem prijatelju p. Puntigamu da je došao u crkvu, a tamo je bio krov takav "da je noću mogao kroz njega zvijezde na nebu brojiti". Svojom požrtvovnošću i trudom uspio je dosta napraviti za ovu župu, pa su se ubrzo vidjeli rezultati i svaki napredak.

I.O