Duhovne vježbe u Mostaru 1935.


Djevojačka kongregacija u Mostaru, okupljena oko dekana fra Viktora Nuića, sudjelovala je za Blagovijest 1935. na duhovnim vježbama. Dr. Dominik Mandić, ravnatelj Franjevačke gimnazije u Širokom Brijegu, predvodio je duhovne vježbe. Njima su se pridružile na predavanjima i gospođe Hrvatskog katoličkog ženskog udruženja.

Trodnevna tišina, razmatranje i molitva ostavile su jako pozitivan dojam na sve sudionice i donijele novi polet duhovnog života u Mostaru.

I.O.