Fra Efrem iz Kuline u obilasku Brežaka


Ivan Ćosić iz Kuline kraj Dervente rođen je 1919. Odlučio je postati redovnikom, a kasnije i svećenikom Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Dobio je redovničko ime fra Efrem. Zaređen je 1943. Nakon završenih svih ispita poglavari su ga u lipnju 1944. poslali u Breške kod Tuzle za duhovnog pomoćnika. Nakon malo više od godinu dana u župi premješten je na župu u Tuzlu gdje su ga partizani uhvatili i osudili na smrt. Ubijen je sredinom travnja 1946., zajedno s fra Ljudevitom Josićem. Optužen je da je navodno tiskao i rasturao letke koji su pisali protiv nove države Jugoslavije, i da je bio duhovni savjetnik mladića križara koji nisu prihvaćali novonastalu vlast.

Na fotografiji fra Efrem na konju u obilasku župljana župe Breške.

I.O.