Kamenica kod Zavidovića (1933.)


Na slici je Kamenica, danas poznato izletište i vikend-naselje, a tada naselje zaposlenika poduzeća Našićka d.o.o. Zavidovići. Udaljeno je 17 km od Zavidovića  i izgrađeno između rijeke Gostović i šumske pruge. Godine 1933., kada je i snimljena fotografija, svetu misu je služio zavidovićki župnik vlč. Ivan Subašić. Misi su, pored mještana Kamenice, nazočili i Zavidovićani, kao i stanovnici obližnjih sela.

Za ovu su svečanu priliku mještani Kamenice izgradili malu kapelicu.

 Krešimir Podnar/Ilija O.