Kip Bezgrješne u Vijaci


Dana 7. prosinca godine 1886. kip Bezgrješne stigao je u mali rudarski grad Vareš. Radosni župljani iz susjedne brdovite Vijake došli su po kip, te su ga te noći prenijeli na ramenima u procesiji i donijeli u svoju crkvu.

Sutradan, 8. prosinca 1886. blagoslovili su taj novi kip u nazočnosti skoro svih župljana.

Kasnije, kad je tridesetih godina XX. stoljeća izgrađena nova crkva u Vijaci, prenesen je u nju i ovaj kip. I danas se nalazi u župnoj crkvi.

Inače, župa Vijaka osnovana je kao samostalna kapelanija 1833. odvajanjem od župe Vareš.

I.O