Mlada misa fra Alojzija Bubala 1917.


Slika s mlade mise fra Alojzija Bubala 1917. godine. Rođen je u župi Pleha, u selu Poljari, 6. veljače 1895. Stupio je u franjevački novicijat 5. srpnja 1911. Položio je svečane zavjete 18. srpnja 1915. Za svećenika je ređen 10. lipnja 1917.

Dvije godine kasnije, 22. lipnja 1919., umire od tifusa kao župni vikar u Breškama kod Tuzle u 25-oj godini života. U Breškama je i pokopan.

Na fotografiji uz njega su rodbina, prijatelji, svećenici i pobožni puk plehanskog kraja.

I.O.