Mlada misa fra Ljudevita Ivandića


Dr. Ljudevit Ivandić, krsnim imenom Anto, a u narodu i među svećenicima zvan fra Lujo, rođen je 1913. u Brezicima, župa Radunice.

Mladu je misu slavio 25. rujna 1938. u Radunicama.

Umro je 1982. u SAD-u jer je krajem II. svjetskog rata morao napustiti domovinu. Boravio je u Švicarskoj, Njemačkoj, a od 1948. je djelovao kao svećenik u Kanadi. Godine 1943. obranio je doktorsku radnju na temu Pučko praznovjerje kod Hrvata katolika u Bosni.

Na slici su - gornji red: brat Niko (postao liječnik), sestra Janja, brat Jozo (postao inženjer).

Red niže: vlč. Mato Ivandić, knez sela Ivo Ivandić, mladomisnikov stric, fra Ljudevit, mladomisnik, majka Ana i tetka Ivka.

Donji red ispred: Jela Antolović i sestra Marica.

Fra Lujin otac Anto umro je ranije.

I.O.