Mlada misa fra Vjenceslava Tunje Janjića


Fra Vjenceslav Tunjo Janjić (rođen 1949.) proslavio je svoju mladu misu u Vidovicama 12. listopada 1975.

S lijeve strane je fra Franjo Tomašević.

Misa je slavljena u župnoj crkvi Svetog Vida.

Fra Vjenceslav je trenutno župnik u Cerniku. Bio je župnik u HKM Salzburg, Borovu Naselju, te na više mjesta u Njemačkoj.

Poznat je kao katolički novinar. Više od 50 godina objavljuje članke u Glasu koncila, surađuje s Katoličkim tjednikom i drugim katoličkim tiskovinama.

I.O.