Početak rušenja stare crkve u Maglaju


Župa Maglaj spominje se u tursko doba, a prvi spomen Maglaja nalazimo u godini 1408.

Slika ruševne crkve sv. Antuna snimljena je 1976.

Nebeski zaštitnik ove vjerničke zajednice bio je sv. Antun Padovanski. Kasnije je on "premješten" u Žepče, a patron maglajske župe postao je sv. Leopold Bogdan Mandić.

Gradnja nove crkve započela je 1977.

Ilija O.