Prvopričesnici 1977./'78. u Pećniku sa župnikom Vladimirom


Župa Pećnik 1977./'78. imala je puno prvopričesnika što se vidi na slikama dječaka te posebno djevojčica sa župnikom Vladimirom Borićem. Te godine u župi je bilo 2 000 Hrvata-katolika, a Pećnik je u ratu 1992. doživio egzodus i izgon od strane jugovojske i srpskih snaga.

Danas u Pećniku žive uglavnom starije osobe povratnici, njih oko stotinu. Djece gotovo da i nema, a prve pričesti nije bilo dugo godina. A samo dragi Bog zna gdje su danas svi ti bivši dječaci i djevojčice.

I.O.