Prvopričesnici u Jelaškama 1970.


Prvopričesnici godine 1970., u brdovitoj župi Jelaške, smještenoj u srcu Bosne, između Olova i Zavidovića. Ovo je prva grupa koju je pripremio župnik Josip Glavaš. U župu je došao u listopadu 1969., te se odmah zdušno dao na posao: vjeronauk, uređenje crkve, pastoral obitelji i odgoj mladih. Ostao je u župi četiri godine. U svojim sjećanjima, govoreći o privrženosti župljana i njihovoj ljubavi prema crkvi, napisao je: „Do crkve se nije moglo kamionom, nego je materijal za crkvu bio ostavljen blizu  Careve Ćuprije. A to je sat hoda pješice do Jelašaka. Istovarljeno je nekoliko stotina vreća cementa, 18 000 komada pločica, veliki križ, oltar... Sve su donijeli na nekoliko konja i na sebi. Djeca su bila u školi pa kad su vidjeli što roditelji rade, odmah su krenuli uz prugu do materijala, četiri kilometra dalje. U svoje tašne su natrpali pločica koliko bi stalo, pa prema crkvi. Čovjek ne zna kome bi se više divio: djeci ili starom svijetu. A hoće se da je i kiša padala.“

Na slici uz paroka Josipa Glavaša stoji i bogoslov Nikola Pranjić iz Globarice.

I.O.