Recitacija na mladoj misi 1967.


Mladomisnik fra Luka Martinović. Mjesto radnje Raščica - tromeđa Tolise, Kostrča i Donje Mahale.
Recitira Đuro Živković. Kasnije je i Đuro postao svećenik. Imao je mladu misu 1981.
Đurina majka Kata rođ. Šokić, rodila je desetero djece od kojih je samo troje ostalo na životu.
Kad su joj na sinovoj mladoj misi rekli da treba nešto kao majka kazati, rekla je sljedeće:
“Od kad mi se ovo dijete rodilo, molila sam:
‘De mi ga, Bože, ostavi (jer je prije njega četvero djece umrlo kratko nakon rođenja). I On mi ga uze!’” I sjede.
I tako Kata završi govor prije nego je i započela!

Ilija O.