Samostan i crkva u Jajcu


Gradnja samostana Sv. Luke u Jajcu trajala je između 1877. i 1885. godine; a 1934./35. samostan je obnovljen prema projektu arhitekta Karla Paržika (Pařik).

Fotografija je nastala nakon 1935. godine.

U posljednjem ratu samostan su devastirale srpske snage, a novi dio znatno oštetili uslijed miniranja samostanske i župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Nestao je veliki dio muzejskih eksponata, umjetnina i arhiva.

I.O.