Samostan Služavki Malog Isusa Mladice početkom I. svjetskog rata


Godine 1900. nadbiskup Josip Stadler sestrama Služavkama Malog Isusa kupio je imanje −  staru kuću nekog bega, blizu Sarajeva u mjestu Mladice. Sestre su se tu nastanile i počele obrađivati 35 hektara zemlje. Od prihoda su plaćale dug za kupljenu kuću i imanje. Kasnije su preuredile kuću i napravile samostan i crkvicu Presvetog Srca Isusova. Sestrama je na imanju najbolje rađao krumpir pa su ga najviše i imali zasađenog.

Kasnije će, početkom I. svjetskog rata, u taj samostan staviti i siromašnu djecu iz Bosne, jer su sestrinska dva sirotišta u Sarajevu − Betlehem i Egipat bili prepuni.

Na slici otac Antun Puntigam s djecom iz sirotišta Mladice i s časnim sestrama iza ograde. Ovaj isusovac Austrijanac puno je pomagao sirotinji u Bosni i Hercegovini, ali nažalost premalo je poznat. Uistinu je bio „otac sirotinje“.

I.O.