Stolac - župna kuća i kapelica 1869.


Župa Stolac osnovana je 1863. Kuća s kapelicom izgrađena je 1865. Fotografija je snimljena 1869. za vrijeme župnikovanja don Lazara Lazarevića, provikara Trebinjske biskupije, koji je došao 1867. za župnika u Stolac. Slika prikazuje groblje, grobljansku kapelicu i neke žene, a u drugom planu je župna kuća s kapelicom, sve skupa ograđeno velikim zidom. U dvorištu se vidi svijet, kao i neke žene ispred ovog zdanja.

Ilija O.