Trapistička hidrocentrala


Trapisti su prvi, u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, izgradili hidroelektranu. Ona je podignuta na rijeci Vrbasu 1899. godine. Davala je najprije struju za potrebe trapista, a zatim i za grad Banju Luku. Tako je prije zasjalo u Banjoj Luci – i to osam godina - nego u Zagrebu!

Petnaestak godina kasnije, umjesto drvene brane, postavljena je betonska. Danas je objekt izvan upotrebe. Planovi su da ga se pretvori u muzej.

I.O.