Zima u „Župi iz sepeta rođenoj“


Mlade župljanke u selu i istoimenoj župi Vukanovići sa župnikom Vladimirom Borićem godine 1967.

Najbliži grad je Kakanj do kojeg je svojedobno trebalo pješačiti dva-tri sata. Jedan novinar je u Glasu Koncila napisao da je „Župa iz sepeta rođena“ jer su putovi bili loši i uglavnom samo uske staze, pa se većina materijala donosila u sepetima na konjima.

Inače, župa svetog Ante Padovanskoga u Vukanovićima osnovana je 1963. odvajanjem od Kraljeve Sutjeske.

I. O.