Župa Breške prije 90-ak godina


Župna crkva u Breškama nadomak Tuzle i svijet okupljen oko nje.

Crkva je sagrađena krajem 19. stoljeća (1890.), a kasnije je obnavljana.

U vrijeme snimanja fotografije župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Breškama brojala je 4 500 župljana.

U to doba u župi su djelovale i časne sestre Kćeri Božje ljubavi.

Devedesetih godina odvojena su pojedina naselja od Brešaka i utemeljene nove kapelanije, koje će postati župe: Dragunja (1985.), Drijenča (1986.) i Šikara (1986.).

I.O.