Župa Podhum 1900.


Župljani i župnik fotografirani 1900. Tada je u župi na „spoju“ Hercegovine i Bosne živjelo 2 900 katolika-Hrvata. Župa je osnovana 1820. Prije toga je postojala i ugasila se župa Neretva, a 1813. ponovno je uspostavljena kao samostalna kapelanija.

U posljednjem ratu župa Podhum/Žitače doživjela je progon i strašne zločine. Pred rat 1991. u njoj je bilo više od 2 000 župljana, a poslije rata manje od 200.

Župa svetog Ante Padovanskoga - Podhum/Žitače u 2015. brojala je 100 rimokatolika trajno nastanjenih na njezinu teritoriju.

I.O.